لطفا نظر بگذارید
تبلیغات
—به طورکلی، مهمترین عاملی که موجب شده است برخی از گونه ها برای همیشه از بین بروند یا برخی از گونه ها در معرض خطر قرار
—بگیرند، فعّالیّت های نادرست انسا نها بوده است.
—پس ما در بهره برداری از طبیعت و رفع نیا زهای خودمان باید طوری برنامه ریزی و فکر کنیم که کمترین آسیب به محیط وارد شود.
—برای مثال، کشیدن راه و ساختن خانه ها یا شهرها، بدون تفکر و برنامه ریزی، جنگل ها یا مراتع را از بین می برد، برخی برای تأمین زغال و سوختِ درختان را قطع می کنند.
—وقتی درختان جنگلی در یک ناحیه نابود می شوند، جانورانی نیز که غذایشان را در این جنگل ها به دست می آورند،از بین می روند و تعادل طبیعت به هم می خورد.
—شکار بیش از حد و صید بی رویه نیز باعث کاهش بعضی گونه های
—جانوری شده است. وقتی شکارچیان برای تفریح یا استفاده از پوست، شا خها
—و استخوان، حیواناتی مثل گورخر، آهو یا پرندگان را در یک دشت محاصره
—و به آنها حمله می کنند، به تدریج نسل این گونه ها رو به کاهش می گذارد یا درخطر انقراض قرار می گیرد. 
  
—یکی از چیزهایی که حیات زیستگا هها را تهدید می کند، زباله است.
—زیرا بسیاری از زباله هایی که ما تولید می کنیم، زیان آورند و سا لهای زیاد درمحیط باقی می مانند.
 
 
smileمربوط است به فصل12 مطالعات اجنماعی هفتمی هاsmile
+ نوشته شده توسط سیوان خضری در سه شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۷:۱۶ بعد از ظهر، ۱۰۵ بازدید ، بدون دیدگاه
—دانستید که شرایط جغرافیایی ایران موجب شده است که ایران تنوع زیادی در گونه های٭ گیاهی و جانوری داشته باشد.
—برای مثال، تاکنون حدود 9000 گونهٔ گیاهی در ایران شناسایی و نامگذاری شده است و یا حشرات ایران را حدود 000 / 60 گونه تخمین زده اند.
—بد نیست بدانید بعضی از گون ههای گیاهی و جانوری مخصوص سرزمین ایران هستند و در جاهای دیگر جهان یافت نمی شوند.
+ نوشته شده توسط سیوان خضری در سه شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۷:۰۹ بعد از ظهر، ۶۸ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: هفتمی ها

1

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در سه شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۶:۳۷ بعد از ظهر، ۶۴ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: عکس

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۱ قبل از ظهر، ۶۰ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۵ قبل از ظهر، ۶۲ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۴ قبل از ظهر، ۵۵ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۲ قبل از ظهر، ۵۱ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۹ قبل از ظهر، ۵۵ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۶ قبل از ظهر، ۴۵ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۳ قبل از ظهر، ۴۳ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۲ قبل از ظهر، ۴۹ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۱ قبل از ظهر، ۳۹ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

question

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱:۰۳ بعد از ظهر، ۶۱ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: باب اسفنجی

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۲۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲:۱۸ بعد از ظهر، ۵۵ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۲۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲:۱۴ بعد از ظهر، ۶۲ بازدید ، بدون دیدگاه

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۲۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲:۱۲ بعد از ظهر، ۴۷ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: خاطرات دیروز

شعر

۱۵

ای کریمی که از خزانه ی غیب                 گبر و ترساوظیفه خور داری

دوستان را کجا کنی محروم                     تو که با دشمن این نظر داری

«سعدی»

 

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۲۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱:۱۴ بعد از ظهر، ۷۹ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: شعر و داستان و حکایت

«چاه کَن همیشه ته چاه است»

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۲۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱:۰۵ بعد از ظهر، ۷۴ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: شعر و داستان و حکایت

حکایت

۳۷

به روزگار انوشیروان روزی وزیرش بزرگمهر نزد وی آمد.انوشیروان گفت:ای وزیرهمه چیز در عالم,تو دانی؟

بزرگمهر حجل شدو گفت:نه,پادشاه.انوشیروان گفت:همه چیزپس که داند؟

بزرگمهر گفت:همه چیز را همگان دانند وهمگان هنوز از مادر نزاده اند.

«قابوس نامه»

+ نوشته شده توسط سیوان خضری در جمعه، ۲۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱:۰۱ بعد از ظهر، ۲۳۳ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: شعر و داستان و حکایت